მამუკა მარდალეიშვილი
დირექტორი/აუდიტის გარიგების პარტნიორი

მამუკა მარდალეიშვილი

განათლება: (1993 – 1998 წ) თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბუღალტერიისა და აუდიტის ფაკულტეტი

სამუშაო გამოცდილება:

2009 წლიდან დღემდე მამუკა იკავებს აუდიტორისა და მმართველი პარტნიორის პოზიციას შპს „თი-ემ-სი“ – ში
2005 – 2009 წლებში მან თანადაარსა შპს „ABC აუდიტი“ და იყო პარტნიორი 2009 წლამდე
2000 – 2004 წლებში მამუკა მუშაობდა აუდიტორად თბილისის სახელმწიფო საგადასახადო ინსპექციაში. 2004 – 2005 წლებში იგი დაწინაურდა და დაიკავა უფროსი აუდიტორის პოზიცია
აკადემიური აქტივობები:

1998 წლიდან 2000 წლამდე მამუკა ატარებდა კონტროლის და აუდიტის ლექციებს
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში

ინტერესის სფერო: აუდიტი, ფინანსები

სამუშაო ენები: ქართული, რუსული, ინგლისური