დავით ცხომელიძე
საგადასახადო რისკებისა და შიდა კონტროლის განყოფილების ხელმძღვანელი

დავით ცხომელიძე

განათლება: 1994 – 1999 წლებში დავითმა განათლება მიიღო ბიზნესისა და მარკეტინგის ინსტიტუტში, საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობების ფაკულტეტზე

სამუშაო გამოცდილება:

2013 წლიდან დღემდე დავითი მუშაობს შპს „თი-ემ-სი“ – ში აუდიტორის და შიდა ხარისხის კონტროლის დეპარტამენტის უფროსის პოზიციაზე
დავითი იყო მთავარი ბუღალტერი შპს „თი-ემ-სი“ – ში 2012 – 2013 წლებში
2010 წლიდან დღემდე ის არის მთავარი ბუღალტერი შპს „Partner Ortachala“ – ში
2007 – 2012 წლებში იგი იკავებდა მთავრი ბუღალტრის პოზიციას შპს „New Finance Consultant” – ში
2005 – 2007 ის მუშაობდა მთავარი ბუღალტრის პოზიციაზე შპს „ახალი წრთობა“
1998 – 2005 ის მუშაობდა მთავარი ბუღალტრის პოზიციაზე შპს „კაკადუ“ – ში
სამუშაო ენები: ქართული, რუსული