Audit Company TMC

LARGE შეთავაზება

ჩვენ შევიმუშავებთ სპეციალურად მსხვილ ბიზნესზე მორგებულ შეთავაზებებს, რისთვისაც გემსახურებათ პერსონალური კონსულტანტი
ლატა ჩალახეშაშვილი
TMC-ის საოპერაციო დირექტორი
მსხვილი ბიზნეს-სუბიექტების პერსონალური კონსულტანტი

ლატა ჩალახეშაშვილი

“12 წელია ვმოღვაწეობ ამ სფეროში. ჩემი კარიერა ბუღალტრის პოზიციიდან აღრიცხვის დეპარტამენტის
ხელძღვანელობამდე ეტაპობრივად განვითარდა. დღემდე 200-ზე მეტი კომპანიისთვის, ბუღალტერთა
გუნდსა და საბუღალტრო პროცესებს ვმართავდი. ჩართული ვიყავი აუდიტორულ საქმიანობაშიც.
ამჟამად აუდიტორული კომპანია TMC-ის საოპერაციო დირექტორი ვარ და ჩემს გუნდთან ერთად ვმუშაობ
იმაზე, რომ კომპანიამ ბიზნესისთვის საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი მომსახურების გაწევა
უზრუნველყოს.
დაგეგმვა, კონტროლი, რეპორტინგი და პარტნიორებთან ურთიერთობაა ჩემი ძირითადი ამოცანები
კომპანიაში და ამას სიამოვნებით ვაკეთებ.”

დაუკავშირდით კონსულტანტს

მიიღეთ LARGE ბიზნესზე მორგებული შეთავაზება