Audit Company TMC
როგორ დავწეროთ ბაზრის ანალიზი?

თუ ეძებთ ინვესტიციებს ან ბიზნეს სესხი გჭირდებათ,  თქვენი საქმიანობის განსავითარებლად, ბიზნეს გეგმის საფუძვლიანი შემუშავება დაგჭირდებათ. ჩვენი ვრცელი ბლოგ პოსტი “როგორ დავწეროთ ბიზნეს გეგმა”  ამ პროცესს გაგიმარტივებთ და ბევრ პრაქტიკულ რჩევასთან ერთად, ფინანსური ანგარიშგების გამზადებულ დოკუმენტსაც შემოგთავაზებთ.  ამ პროცესში ერთ-ერთი ყველაზე საკვანძო პუნქტი ბაზრის ანალიზია, რომელითაც ინვესტორები ყოველთვის განსაკუთრებით ინტერესდებიან. ამ ბლოგში შევეცდებით, დეტალურად აგიხსნათ, როგორ უნდა დაწეროთ ბაზრის ანალიზი;

რას ნიშნავს ბაზრის ანალიზი?

ბაზრის ანალიზი არის თქვენი ბიზნესის სამიზნე ბაზრისა და გარემოს დეტალური შეფასება კონკრეტულ ინდუსტრიაში. ეს ანალიზი საშუალებას გაძლევთ, შეაფასოთ თქვენი ბიზნესის სიცოცხლიაუნარიანობა, როდესაც თქვენს ბრენდს და მის პროდუქტებს წარუდგენთ მომხმარებლებს ბაზარზე. ბაზრის ანალიზი მოიცავს რაოდენობრივ მონაცემებს, როგორიცაა ბაზრის მოცულობა, სადაც აპირებთ შესვლას, ფასები, შემოსავლის პროგნოზები, მომხმარებელთა ღირებულებები, სურვილები და ყიდვის მოტივები.

ბაზრის ანალიზი დაგეხმარებათ:

 • გაიგოთ ტენდენციები და შესაძლებლობები თქვენს ინდუსტრიაში
 • გაარკვიოთ თქვენი ბიზნესის პოზიციები ბაზარზე კონკურენტებთან მიმართებაში
 • შეამციროთ რისკები და დანახარჯები ახალი ბიზნესის წამოწყებისას (ან არსებულის შეცვლა)
 • მოარგოთ პროდუქტები და მომსახურება თქვენი სამიზნე აუდიტორიის საჭიროებებს
 • გაანალიზოთ მოსალოდნელი წარმატება თუ წარუმატებლობა
 • გააუმჯობესოთ თქვენი მარკეტინგული აქტივობები
 • მიწვდეთ ახალ სეგმენტს
 • თვალყური ადევნოთ თქვენი ბიზნესის მუშაობას
 • გააფართოვოთ ბიზნესი ახალი მიმართულებით

6 ნაბიჯი ბაზრის ანალიზის დასაწერად

აქ ჩვენ ბაზრის ანალიზის პროცესი 6 ძირითად პუნქტად გამოვყავით. თითოეული ნაბიჯი მოიცავს მიზანს და კითხვებს, რომელზე პასუხებიც დაგეხმარებათ კვლევის სწორად წარმართვაში

ნაბიჯი 1. გამოიკვლიეთ ის ინდუსტრია, სადაც აპირებთ მოღვაწეობას

ამ ეტაპის მიზანია, გაეცნოთ ზოგადად თქვენს ინდუსტრიას, რათა იცოდეთ როგორ შეხვიდეთ ბაზარზე, შეაფასოთ ტენდენციები და კონკურენცია გაუწიოთ სხვა ბრენდებს.

რა კითხვებს უნდა გასცეთ პასუხი?

 • რა სტატისტიკური ინფორმაციის შეგროვება შეგიძლიათ თქვენი ინდუსტრიის შესახებ ოფიციალური წყაროებიდან

მაგალითად, თუ თქვენი პროდუქტი გათვლილია პენსიონერებზე, შეეცადეთ იპოვოთ მონაცემები იმის შესახებ, თუ რამდენი ადამიანი გადის პენსიაზე მომდევნო ხუთი წლის განმავლობაში, რა ცვლილებებია დაგეგმილი ქვეყანაში პენსიონერებისათვის, სტატისტიკური მონაცემები და ა.შ. 

თუ თქვენ ყიდით ფიტნეს აღჭურვილობას, შეგიძლიათ, გადახედოთ ტენდენციებს ამ სფეროს გარშემო: რამდენი სპორტდარბაზია, რა სეგმენტზეა გათვლილი, რა ტიპის აღჭურვილეობაზე ამოთხოვნა, როგორია მოთხოვნა ბაზარზე, ჯანსაღი ცხოვრებისა და ფიტნესის მიმართ დაინტერესება თქვენს სამიზნე აუდიტორიაში ან ზოგადად მოსახლეობაში. დაბოლოს, მოძებნეთ ინფორმაცია იმის შესახებ, მოსალოდნელია თუ არა თქვენი ინდუსტრიის ზრდა ან შემცირება მომდევნო რამდენიმე წლის განმავლობაში.

 • ვინ არიან ჩართულები ამ ინდუსტრიაში?
 • რამდენად დიდია მოთხოვნა ბაზარზე თქვენი პროდუქტის ან სერვისის მიმართ?
 • რა შემოსავლებია ინდუსტრიაში?
 • როგორია ინდუსტრიის სტანდარტები, რომლითაც მოქმედებენ კომპანიები და მომხმარებლები?
 • რა გარე ფაქტორები ახდენს გავლენას ამ ინდუსტრიაში მოქმედი ბიზნესის ფუნქციონირებაზე, მათ შორის კანონები და რეგულაციები, ახალი ტექნოლოგიები, მსოფლიო მოვლენები და ეკონომიკური და სოციალური ცვლილებები?
 • სად ხედავთ ინდუსტრიაში ინოვაციური განვითარების შესაძლებლობებს?

ნაბიჯი 2: გამოიკვლიეთ კონკურენტული გარემო

ამ ეტაპზე თქვენ უნდა ფოკუსირდეთ ბაზრის კონკრეტულ მოთამაშეებზე, კონკურენტებზე;  აქ პასუხები უნდა გასცეთ შემდეგ კითხვებს:

 • რომელი ბრენდები, კომპანიებია ყველაზე ცნობილი თქვენს ინდუსტრიაში?
 • ვინ ადგენს ტენდენციებს და ყველაზე ეფექტურად რომელი მათგანია წარმოდგენილი ბაზარზე?
 • რას სთავაზობენ ბრენდები მომხარებლებს? მათი ფასები და ღირებულები?
 • რა გაყიდვების ტაქტიკას, ტექნოლოგიებს და პლატფორმებს იყენებენ ეს ბრენდები?
 • როგორ იყენებენ ეს ბრენდები კონტენტს აუდიტორიის განათლებისა და ჩართვისთვის?
 • რისი სწავლა შეგიძლიათ კონკურენტების მომხმარებელთა შეფასებებიდან გამომდინარე?

ნაბიჯი 3: აღმოაჩინეთ ხარვეზები ბაზარზე

კონკურენტების ობიექტური შეფასება შესაძლებლობას მოგცემთ,  იპოვოთ ბაზრის ხარვეზები, განასხვავოთ თქვენი პროდუქტები და სერვისები მათგან და იპოვოთ აუთვისებელი ადგილი კონკურენტულ პირობებში;

კითხვები, რომლებიც დაგეხმარებათ ბაზრის ხარვეზების იდენტიფიცირებაში

 • თუ გადავხედავთ თქვენი ინდუსტრიის კვლევის შედეგებს, რა გარე ფაქტორები მოქმდებს ინდუსტრიაზე და როგორ აისახება თქვენს ბიზნესზე? 
 • პირდაპირ ჰკითხეთ მომხმარებლებს: “რა გინდა ან რა გჭირდება, რასაც ამჟამად ვერ იღებთ ბაზრისგან?”
 • რამდენად აკმაყოფილებს კონკურენტების სერვისი და მომსახურება ბაზრის მოთხოვნებს?
 • რა გზებით შეძლებდით უკეთესი პროდუქტებისა და სერვისების შექმნას თქვენი ძლიერი მხარეებისა და გამოცდილების გათვალისწინებით?

ნაბიჯი 4: განსაზღვრეთ სამიზნე სეგმენტი

ახლა, როდესაც უკვე გაქვთ ინფორმაცია თქვენს ინდუსტრიაზე, კონკურენტულ გარემოზე და ბაზრის ხარვეზებზე, შემდეგი რაც უნდა გააკეთოთ, უნდა  განსაზღვროთ ვინ არის თქვენი სამიზნე სეგმენტი. ანუ უნდა შექმნათ თქვენი პოტენციური მომხარებელის ერთგვარი პროფაილი; ამის განსაზღვრაში ეს კითხვები დაგეხმარებათ:

 • სად ცხოვრობენ ისინი?
 • მათი ასაკობრივი დიაპაზონი?
 • მათი განათლების დონე?
 • გავრცელებული ქცევის ნიმუში?
 • როგორ ატარებენ თავისუფალ დროს?
 • სადაც მუშაობენ?
 • რა ტექნოლოგიას იყენებენ?
 • როგორია მათი შემოსავლები?
 • მათი ღირებულებები, რწმენა ან მოსაზრებები?
 • როგორი იღებენ ყიდვის გადაწყვეტილებას ?
 • სად ყიდულობენ ?
 • ვინ ან რა ახდენს მათზე ზეგავლენას?

ნაბიჯი 5: განსაზღვრეთ რა ბარიერები გექმნებათ ბაზარზე შესვლისთვის?

როდესაც თქვენ ბაზარზე შედიხართ, მკაფიოდ უნდა გქონდეთ გაცნობიერებული ის ბარიერები, რომლებმაც შეიძლება ხელი შეგიშალოთ თქვენს ბაზარზე წარმატებით დამკვიდრებაში. ამიტომ უნდა მოემზადოთ ამ გამოწვევებთან გასამკლავებლად;

კითხვები ბარიერების იდენტიფიცირებისთვის:

 • რა არის თქვენი ბიზნესის სასტარტო ხარჯები, მათ შორის პროდუქტის განვითარება, ტექნოლოგია, მომწოდებლები, პატენტები და სერთიფიკატები?
 • რა იურიდიული პირობებს უნდა აკმაყოფილებდეთ; (შეიძლება  გჭირდებათ იურისტთან კონსულტაციების გავლა) ლინკი
 • ხომ არ არის რაიმე საგადასახადო ან სხვა სახის საკანონმდებლო რეგულაციები, რომელმაც შეიძლება შეაფერხოს ბაზარზე შესვლის პროცესი. ხომ არ გჭირდებათ სპეციალისტებთან კონსულტაციის გავლა? 
 • რა პოლიტიკურმა, ეკონომიკურმა და სოციალურმა ფაქტორებმა შეიძლება გავლენა მოახდინოს კლიენტების ქცევაზე და თქვენი შეთავაზების შეძენის ალბათობაზე?
 • რამდენს ხარჯავენ თქვენი მთავარი კონკურენტები მარკეტინგულ აქტივობებში?
 • რა უნდა გააკეთოთ იმისათვის, რომ წარმოადგინოთ თქვენი შეთავაზებები, როგორც უკეთესი ალტერნატივა ღირებულების, ფასისა და შეძენის სიმარტივის თვალსაზრისით?

ნაბიჯი 6: გაწერეთ გაყიდვების მოსალოდნელი შედეგბი

გაყიდვების პროგნოზირება არის მომავალი გაყიდვების შეფასების პროცესი, ასე რომ თქვენ შეგიძლიათ, მიიღოთ თავდაჯერებული ბიზნეს გადაწყვეტილებები ან მიიღოთ დაფინანსება ინვესტორებისა და კრედიტორებისგან. პროგნოზები გაწერეთ დროის კონკრეტულ მონაკვეთებზე -შემდეგი სამი თვე, ექვსი თვე ან წელი.

გაყიდვების პროგნოზისთვის, უპასუხეთ ამ კითხვებს:

 • რა პროდუქტებისა და სერვისების გაყიდვას აპირებთ?
 • რამდენი ერთეულის გაყიდვას ელით დროის ყოველი მონაკვეთის განმავლობაში, თქვენი ბაზრის ზომისა და თქვენი სამიზნე ბაზრის ქცევებიდან გამომდინარე?
 • რა ფასებს მიანიჭებთ თითოეულ პროდუქტს ან მომსახურებას?
 • რა ღირს თითოეული შეთავაზების წარმოება და რეკლამა?

 

ბაზრის გაანალიზების შემდგომ, უკვე საკმარისი რესურსები გექნებათ იმისთვის, რომ კარგად გამოკვეთოთ თქვენი პოზიციები და ობიექტურად შეაფასოთ თქვენი ბიზნესის შესაძლებლობები;  SWOT ანალიზი კარგი ინსტრუმენტია ამის მკაფიოდ წარმოსადგენად

რა არის SWOT ანალიზი?

SWOT ანალიზი არის სტრატეგიული დაგეგმვისა და მართვის ტექნიკა, რომელიც გამოიყენება თქვენი ბიზნესის იდენტიფიცირებაში. უფრო მარტივად, რომ ვთქვათ, SWOT ანალიზი გეხმარებათ, გამოარკვიოთ თქვენი ბიზნესის  ძლიერი(trengths) და სუსტი (weaknesses) მხარეები, შესაძლებლობები (opportunities)  და საფრთხეები (threats), რომელებიც ახლავს ბიზნესის კეთების პროცესს. კერძოდ, რაში მდგომარეობს თქვენი ბიზნესის სიძლიერე და რა უპირატესობები აქვს და პირიქით, რა არის მისი სუსტი მხარე? რა შესაძლებლობებს ქმნის ბაზარი, ინდუსტრია თქვენი ბიზნესის განვითარებისა და წარმატებისთვის? არის რაიმე გარე ფაქტორი, რომელიც საფრთხეს უქმნის თქვენს ბიზნესს?

*ნიმუში

 

ძლიერი მხარეები

 • ონლაინ გაყიდვებში გამოცდილება 
 • მართვის გამოცდილება
 • წარმოების მაღალი ხარისხი
სუსტი მხარეები

 • კვალიფიციური კადრების ნაკლებობა
 • დაბალი სახელფასო ბიუჯეტი
 • ტექნოლოგიურ სიახლეებთან ეფექტური ადაპტაციის ნაკლებობა
შესაძლებლობები

 • ბაზარზე პროდუქციის მაღალი მოთხოვნა
 • კონკურენტების დაბალი აქტივობა
საფრთხეები

 • სახელმწიფო რეგულაციები სექტორიში
 • ნედლეულის სწრაფი მიწოდების პრობლემა
 • ნედლეულის ფასთა ხშირი ცვლილება

 

თქვენი ამოცანაა, თითოეული პუნქტი დეტალურად გაწეროთ, შემდგომში კი კონცენტრირდეთ იმაზე, რომ სუსტი მხარეები შეამციროთ მინიმუმამდე, გაიაზროთ, როგორ გამოიყენოთ ეს შესაძლებლობები ეფექტურად და როგორ შეამციროთ გარე საფრთხეების ზემოქმედება თქვენს ბიზნესზე. 

ყოველი ახალი წამოწყება დიდ გამოწვევებთან და სირთულეებთან არის დაკავშირებული. სამწუხაროდ, ყოველთვის ყველაფერი სწორად და წარმატებით არ სრულდება, თუმცა მთავარი მცდელობაა.  ასეთ დროს ყველაზე მნიშვნელოვანია, სწორი პარტნიორების შერჩევა, რომელიც საჭირო დროს საჭირო, პროფესიონალურ დახმარებას გაგიწევენ და მხარს დაგიჭერენ; ფინანსები, ბუღალტერია, გადასახადები, იურიდიული საკითხები ის აუცილებელი საბაზისო სერვისებია, რომელის გარეშეც წარმოუდგენელია ბიზნესის კეთება, ამიტომ გადახედეთ TMC-ის სერვისებს და მიიღეთ ყოველთვის საჭირო მხარდაჭერა.