Audit Company TMC
Cash flow იგივე ფულადი ნაკადების ანგარიშგება, ფინანსური ანგარიშგების ფორმაა, რომელიც იძლევა ინფორმაციას, კონკრეტული პერიოდის განმავლობაში,  საწარმოში ფულადი სახსრების შემოსვლისა და გასვალის შესახებ. ეს არის ბიზნესის ფინანსური სიჯანსაღის მნიშვნელოვანი საზომი. ის მიუთითებს,...
სწორად შედგენილი ბიზნეს გემა საქმიანობის დაწყებისას წინ გადადგმული დიდი ნაბიჯია, რომელიც დაგეხმარებათ, განსაზღვროთ თქვენი სტრატეგია, ფინანსები, რესურსები და რაც მთავარია, მოიზიდოთ ინვესტორები; ბიზნეს გეგმის შემუშავება მარტივი საქმე არაა, თუმცა...
თუ ეძებთ ინვესტიციებს ან ბიზნეს სესხი გჭირდებათ,  თქვენი საქმიანობის განსავითარებლად, ბიზნეს გეგმის საფუძვლიანი შემუშავება დაგჭირდებათ. ჩვენი ვრცელი ბლოგ პოსტი “როგორ დავწეროთ ბიზნეს გეგმა”  ამ პროცესს გაგიმარტივებთ და ბევრ პრაქტიკულ...